Döküman No
RTEÜ.FR. 0097
Yayın Tarihi
20.02.2020
Revizyon Tarihi
15.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

           

 

 

            Bölümümüzün akademik faaliyetlerinde ve mesleki çalışmalarımda kullanmak üzere tarafıma özelliklerini belirttiğim …. adet dizüstü/masaüstü bilgisayar tahsis edilmesini arz ederim.  ...…/….../…….

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

Bilgisayar Özellikleri: (Bu alan kaldırılabilir olmalıdır).

1-                

2-                     

3-               

4-               

5-               

6-               

7-               

8-               

9-               

10-               

 

*Bilgisayarın belirli özelliklere sahip olmasını istiyorsanız özelliklerini belirtiniz, istemiyorsanız metin içindeki “tarafıma özelliklerini belirttiğim” ibaresini ve “Bilgisayar Özellikleri” listesini kaldırınız.