Doküman No
RTEÜ.FR. 0097
Yayın Tarihi
20.02.2020
Revizyon Tarihi
13.01.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

           

 

 

            Bölümümüzün akademik faaliyetlerinde ve mesleki çalışmalarımda kullanmak üzere tarafıma özelliklerini belirttiğim …. adet dizüstü/masaüstü bilgisayar tahsis edilmesini arz ederim.  ...…/….../…….

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı

İmza

 

Üzerime Kayıtlı Bilgisayar: 

 

 Vardır              Yoktur

 

 

Bilgisayar Özellikleri: 

1-                               

 

 

*Bilgisayarın belirli özelliklere sahip olmasını istiyorsanız özelliklerini belirtiniz, istemiyorsanız metin içindeki “tarafıma özelliklerini belirttiğim” ibaresini ve “Bilgisayar Özellikleri” listesini kaldırınız.