Doküman No
RTEÜ.FR.0048
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
03.03.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

.......................... Dekanlığına/ Müdürlüğüne/ Başkanlığına

 

 

 

            .............................................  sürekli işçi olarak çalışmaktayım. …../…./…….. ve ……/…./…….. tarihleri arasında ………..gün yıllık izin/mazeret izni kullanmak istiyorum.

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

Tarih

Adı Soyadı

TC Kimlik No

(İmza)