Doküman No
RTEÜ.FR. 0070
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

…………………….. Bölümü ………………. Programında/Anabilim Dalında ……………………….. kadrosunda görev yapmaktayım.. …../…../20….. tarihinde görev sürem dolmaktadır. Faaliyet raporum ekte sunulmuş olup aynı kadroya yeniden atanmayı talep ediyorum.

Gereğini arz ederim. …../…../20…..

 

 

                                                                                                        (İmza)

                                        Unvan/Ad/Soyad

 

 

 

Ek:

1-Faaliyet Raporu

2- …..................... (50-d kadrosunda görev yapanlar Ek-2’ye öğrenci belgelerini eklemelidir.)