Döküman No
RTEÜ.FR. 0070
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………….. DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

Fakülteniz/Müdürlüğünüz ……………………..Bölümü ……………….Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisiyim. …../…../20….. tarihinde görev sürem dolmaktadır.Çalışma raporum ekte sunulmuş olup, aynı kadroya  yeniden atanmayı talep ediyorum.

Gereğini arz ederim. …../…../20…..

 

 

                                                                                                     (İmza)

                                                                                          Unvan/Ad/Soyad

 

 

 

Ek: Çalışma Raporu