Döküman No
RTEÜ.FR. 0070
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
08.12.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………….. DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

…………………….. Bölümü ………………. Programında /Anabilim Dalında ……………………….. kadrosunda görev yapmaktayım.. …../…../20….. tarihinde görev sürem dolmaktadır. Faaliyet raporum ekte sunulmuş olup, aynı kadroya  sürekli / yeniden atanmayı talep ediyorum.

Gereğini arz ederim. …../…../20…..

 

 

                                                                                                     (İmza)

                                                                                          Unvan/Ad/Soyad

 

 

 

Ek:

1-Faaliyet Raporu

2- ….....................