Döküman No
RTEÜ.FR. 0117
Yayın Tarihi
25.11.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………….DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ

………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

            Bölümünüz ……………………… Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca …………………...…………… Üniversitesi ………………………………Enstitüsünde devam eden lisansüstü eğitimim nedeniyle kadromun geçici olarak aktarılması hususunda gereğini arz ederim.  ..…/…../20…..

 

                                                                                                                      İmza

                                                                                                                          

                                                                                                     Arş. Gör…………………….

                                                                                                                                                 

 

 EK:

  1. Öğrenci Belgesi

  2. Yabancı Dil Sonuç Belgesi

  3. ALES Sonuç Belgesi

  4. …………………….

 

 

 

 

Açıklama: Görevlendirme talebinde bulunan kişi eğer ÖYP’li ise Ek-4’e ÖYP Sonuç Belgesini eklemelidir.