Doküman No
RTEÜ.FR. 0098
Yayın Tarihi
20.02.2020
Revizyon Tarihi
05.01.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….………………………………. Bölüm Başkanlığına

 

           

 

 

 

            20….-20…. Eğitim-Öğretim Yılı ……….. Yarıyılında sorumlusu olduğu …….. kodlu ……………… dersini alan aşağıdaki öğrencilerin derse devam durumları tarafımdan sisteme sehven hatalı girilmiştir. Öğrencilerin derse devam durumlarının tabloda belirtilen şekilde düzeltilmesini ve öğrencilerin notlarının sisteme kaydedilmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim. ……/……./20…..

 

 

 

Sıra

Öğrenci Adı - Soyadı

Öğrenci Numarası

Sistemdeki

Ders Devam Durumu

(Devamlı/

Devamsız)

Düzeltmiş

Ders Devam

Durumu

(Devamlı/

Devamsız)

1.Vize

Vize Mazeret

Final

Bütünleme

YBN*

YBN Harf Notu

BBN**

BBN Harf Notu

1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Adı-Soyadı

İmza

 

*YBN: Yılsonu Başarı Notu(Final sonrası)         

**BBN: Bütünleme Başarı Notu(Bütünleme Sonrası)

 

Not-1:Devamlı/devamsızlık durumunun düzeltilmesi taleplerinde sisteme son not giriş tarihi geçtiyse veya diğer öğrencilerin notları onaya gönderildiyse öğrencinin söz konusu derse ait bütün notlarının(ara-mazeret-yarıyıl sonu-bütünleme) ayrıca başarı notu ile harf notu karşılığının belirtilmesi gerekmektedir.