Döküman No
RTEÜ.FR.0043
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…./…./20…

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

        Üniversitenizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım. / yaptım. Üniversitenizde görev yaptığım süreleri, derece-kademelerimi gösterir hizmet belgesinin aşağıda işaretlenen yöntemle tarafıma iletilmesini arz ederim.

 

Adres:

                     

Ad Soyad:

                  

Unvan:

                 

 

 

 

Telefon no:

                 

Görev yapılan birim:

                             

Faks no:

                 

Belgeyi Alacak Kişinin Adı, Soyadı:

                   

İmza:

 

 

Şahsen almak istiyorum.

Yukarıda adı belirtilen kişinin almasını istiyorum.

Yukarıda belirtilen adrese postalanmasını istiyorum.

Yukarıda belirtilen numaraya fakslanmasını istiyorum.

 

Belgeyi teslim aldım.

Ad, Soyad

Tarih:

İmza: