Doküman No
RTEÜ.FR.0043
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…./…./20…

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

        Üniversitenizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım. / yaptım. Üniversitenizde görev yaptığım süreleri, derece-kademelerimi gösterir hizmet belgesinin aşağıda işaretlenen yöntemle tarafıma iletilmesini arz ederim.

 

                

Ad – Soyad

                  

Unvan

                  

Görev Yapılan Birim

                  

Adres

                  

Telefon No

                  

Fax Numarası

                  

Belgeyi Alacak Kişinin Adı Soyadı

                  

İmza

 

 

 

Şahsen almak istiyorum.

Yukarıda adı belirtilen kişinin almasını istiyorum.

Yukarıda belirtilen adrese postalanmasını istiyorum.

Yukarıda belirtilen numaraya fakslanmasını istiyorum.

 

Belgeyi teslim aldım.

Ad, Soyad:                                                  

Tarih: ..../..../20....                 

İmza: