Döküman No
RTEÜ.FR.0043
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…./…./20…

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Üniversitenizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım. / yaptım. Üniversitenizde görev yaptığım süreleri, derece-kademelerimi gösterir hizmet belgesinin aşağıda işaretlenen yöntemle tarafıma iletilmesini arz ederim.

 

 

Adres:

 

Ad Soyad:

 

Unvan:

 

 

 

 

Telefon no:

 

Görev yapılan birim:

 

Faks no:

 

Belgeyi Alacak Kişinin Adı, Soyadı:

 

İmza:

 

 

 

 

 

 

Şahsen almak istiyorum.

 

Yukarıda adı belirtilen kişinin almasını istiyorum.

 

Yukarıda belirtilen adrese postalanmasını istiyorum.

 

Yukarıda belirtilen numaraya fakslanmasını istiyorum.

 

 

 

 

 

 

 

Belgeyi teslim aldım.

Ad, Soyad:

Tarih:

İmza: