Döküman No
RTEÜ.FR. 0072
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
27.01.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………. Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

 

 

                  

Üniversitemiz Rektörlük Makamının ……………………. tarihli ve ………………… sayılı atama kararnamesi ile Fakülteniz/Müdürlüğünüz/ Daire Başkanlığınız ………………………… Bölümü ……………Anabilim Dalı’na ……………………………… olarak atanmış bulunmaktayım. …./…../20….. tarihinde görevime başlamak istiyorum.

                                                                                                  

                   Gereğini arz ederim.      

 

 

 

 

                                                                                                                           ..…/….../20.….

                                                                                                                             Adı-Soyadı

                                                                                                                                   İmza