Doküman No
RTEÜ.FR. 0072
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
15.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………………. Dekanlığına/Müdürlüğüne/Daire Başkanlığına

 

 

 

 

                   Üniversitemiz Rektörlük Makamının ……………………. tarihli ve ………………… sayılı atama kararnamesi ile Fakültenize/Müdürlüğünüze/Daire Başkanlığınıza ………………………… Bölümü ……..Anabilim Dalına ……………………………… olarak atanmış bulunmaktayım. …./…../20….. tarihinde görevime başlamak istiyorum.

                                                                                                  

                   Gereğini arz ederim.      

 

 

 

 

                                                                                                                           ..…/….../20.….

                                                                                                                             Adı-Soyadı

                                                                                                                                            İmza