Doküman No
RTEÜ.FR. 0071
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                                                   

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

                   ……………………………… Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

 

 

                   2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca .…/…./20…...-.…/…./20……tarihleri arasında almış olduğum görevlendirmemi erken tamamlamış bulunmaktayım. …./…./20…… tarihinde göreve başlamak istiyorum.

                   Gereğini arz ederim. …/…/20….                          

 

 

 

 

                                                                                                

                                      (İmza)     

                                        Unvan/Ad/Soyad