Doküman No
RTEÜ.FR.0005
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Düzenleyici Faaliyet

DF NO

DF Talep Tarihi

DF Açılma
Tarihi

UDF Konusu

İlgili Birim

Tamamlanması Gereken Tarih

DF Kapatma
Tarihi

Tarihte
Sapma
(gün)