Döküman No
RTEÜ.FR.0005
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Düzenleyici Faaliyet DF NO DF Talep Tarihi DF Açılma
Tarihi
  UDF Konusu İlgili Birim Tamamlanması Gereken Tarih DF Kapatma
Tarihi
Tarihte
Sapma
(gün)