Döküman No
RTEÜ.FR.0052
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…/…./20..

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

Üniversitemizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım …………………… tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süre boyunca aşağıda belirtilen nedenle ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Adres:

Ad Soyad:

 

Unvan:

 

Sicil No:

 

Telefon No:

Görev yapılan birim:

 

Ücretsiz izin talebi nedeni:

(Askerlik, doğum vb.)

 

Ücretsiz izin talep edilen süre:

 

İmza: