Doküman No
RTEÜ.FR.0052
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…/…./20..

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

Üniversitemizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım …………………… tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süre boyunca aşağıda belirtilen nedenle ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Saygılarımla.

                                  

 

Ad – Soyad

               

Unvan

               

Sicil No

               

Görev Yapılan Birim

               

Adres

               

Telefon No

               

Ücretsiz İzin Talebi Nedeni (Askerlik, Doğum vb.)

               

Ücretsiz İzin Talep Edilen Süre

               

İmza