Doküman No
RTEÜ.FR. 0094
Yayın Tarihi
12.02.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20……/20….… Eğitim-Öğretim Yılı ………. döneminde aşağıda yazılı Üniversite seçmeli dersin eklenmesi/çıkarılması için gereğini arz ederim.    ..…../...…/20………..

                

Adı Soyadı

       

Programı

          

Öğrenci No

             

Cep Tel.

           

e-posta

           

 

                                                                                             Öğrenci İmza    …………………

ÇIKARILACAK DERS

Dersin Kodu

Dersin Adı

       

              

Dersin çıkarılma nedeni:                                      

EKLENECEK DERS

Dersin Kodu

Dersin Adı

        

              

 

 

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

         İmza

         İmza

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

…………………………………………………..

………………………………………………….