Döküman No
RTEÜ.FR. 0080
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………………………….DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ/BAŞKANLIĞI

……………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

 

 

                   Bölümünüzde ………………………………… olarak görev yapmaktayım. ………..………….. tarihinde yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan ......................... puan almış bulunmaktayım. Tarafıma Yabancı Dil Tazminatı ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                                               ..…/….../…….

                                                                                                                            Adı-Soyadı

                                                                                                                                            İmza                    

 

 

Ek:

  1. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi