Doküman No
RTEÜ.FR. 0080
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
10.06.2022
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………. DEKANLIĞI / MÜDÜRLÜĞÜ

……………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

 

                   Bölümünüzde ………………………………… olarak görev yapmaktayım. ………..………….. tarihinde yapılan Yabancı Dil Sınavından ......................... puan almış bulunmaktayım. Tarafıma Yabancı Dil Tazminatı ödenmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

                                                                                                                            

    (İmza)

                                        Unvan/Ad/Soyad

  

 

 

Ek:

  1. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi