Doküman No
RTEÜ.FR.0047
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
13.04.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

TEBLİĞ ALINDISI

 

MUHATABIN

        

ADI-SOYADI             :                       

ADRESİ                      :           

 

GÖREVİ                 :           

 

TEBLİĞ KONUSU EVRAKIN

 

CİNSİ                          :             

 

KONUSU                    :              

ADEDİ                        :           

TARİH                        :             

 

TAAHHÜT NO          :           

 

 

Numarası, cinsi, konusu ve tarihi yukarda belirtilen evraka ait tebliğ zarfını kapalı olarak teslim/tebliğ aldım.

 

            Tebliğ Eden

 

 

 

 

………………………….

Tebliğ Tarihi

 

…./…./20..

Tebliğ Alan

 

 

Adı      :        

Soyadı :         

Unvanı:           

 

* Tebliğ İşlemi Tebligat Yasası Uyarınca Yapılacaktır.