Döküman No
RTEÜ.FR.0047
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

TEBLİĞ ALINDISI

 

MUHATABIN

        

ADI-SOYADI             :

ADRESİ                      :

 

GÖREVİ                 :

 

TEBLİĞ KONUSU EVRAKIN

 

CİNSİ                          :

 

KONUSU                    :

ADEDİ                        :

TARİH                        :

 

TAAHHÜT NO          :

 

 

Numarası, cinsi, konusu ve tarihi yukarda belirtilen evraka ait tebliğ zarfını kapalı olarak teslim/tebliğ aldım.

 

 

            Tebliğ Eden

 

 

 

 

………………………….

Tebliğ Tarihi

 

…./…./20..

Tebliğ Alan

 

 

Adı      :

Soyadı :

Unvanı:

 

* Tebliğ İşlemi Tebligat Yasası Uyarınca Yapılacaktır.