Döküman No
RTEÜ.FR.0060
Yayın Tarihi
29.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Süreç No

İş Akış Süreci

(Süreç Adımları)

İşlem Şeması

Dönülecek Süreç/İşlem Adımı      

Sorumlular

İlgili Mevzuat (Yasa, Yönetmelik, Doküman, Vb.)

Evet

Hayır

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

......./......./...........

......../......./...........

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

İmza

İmza