Doküman No
RTEÜ.FR.0118
Yayın Tarihi
25.11.2020
Revizyon Tarihi
18.05.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

                                ……………………………………………….Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

 

 

                   2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Erasmus+ Personel Eğitim ………………..* Hareketliliği kapsamında …………..……………..’da bulunan …………………...…..........................................................’de .../…/20… - …/…/20… tarihleri arasında giderleri Erasmus+ bütçesinden karşılanarak yolluklu (……..**) ve gündelikli (…….. günü gündelikli) görevlendirilmem hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                             …/…/20…

 

 

                                                                                                           Unvan/Ad/Soyad

  

 

Ek:

  1. Personel Hareketlilik Anlaşması

  2. Davet Mektubu

 

 

 

* Kapsamı belirtiniz. (Eğitim Alma veya Eğitim Verme)

** Yolluk istenilen ulaşım türünün hangisi olacağını belirtiniz.(Uçak-Otobüs)