Doküman No
RTEÜ.FR. 0068
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

TARİH

 

PERSONEL ADI SOYADI

 

İMZA

TEMİZLİK SAATLERİ

Zemin Temizliği

Lavabo Temizliği

Çöp Kovalarının Temizliği

Sıvı Sabun Mevcut

 

KONTROL SAATİ

 

KONTROL                    EDEN

 

İMZA

08.00

13.00

            

             

 

        

         

           

    

….:….

                  

 

         

             

 

         

    

        

           

….:….

              

 

           

           

 

         

          

         

        

….:….

                 

 

          

             

 

       

         

          

       

….:….

            

 

           

            

 

           

       

     

            

….:….

              

 

     

                     

 

          

         

           

        

….:….

             

 

             

             

 

         

        

       

           

….:….

               

 

           

                

 

           

         

       

     

….:….

            

 

        

           

 

                

           

          

         

….:….

              

 

            

            

 

        

           

       

       

….:….

              

 

        

             

 

            

          

          

         

….:….

           

 

        

              

 

        

             

       

        

….:….

           

 

           

           

 

          

       

          

         

….:….

               

 

           

          

 

         

        

        

            

….:….

        

 

         

             

 

          

       

        

             

….:….

           

 

        

           

 

          

       

       

     

….:….

          

 

            

             

 

      

      

           

            

….:….

              

 

        

              

 

           

        

           

        

….:….

           

 

             

          

 

       

     

           

             

….:….

            

 

          

                

 

          

           

          

          

….:….

            

 

          

         

 

          

     

           

          

….:….

           

 

         

             

 

              

       

       

       

….:….

             

 

           

                 

 

              

          

          

         

….:….

          

 

            

          

 

           

      

           

          

….:….

           

 

         

            

 

          

       

       

          

….:….

          

 

          

              

 

            

       

         

          

….:….

           

 

         

           

 

             

         

       

        

….:….

               

 

          

             

 

          

            

          

           

….:….

             

 

           

             

 

         

      

            

          

….:….

          

 

              

           

 

        

        

           

        

….:….

          

 

           

               

 

             

        

          

              

….:….

                

 

                              NOT: Temizlik ve kontroller mesai saatleri içerisinde en az 2 defa kontrol formuna işlenecektir.