Doküman No
RTEÜ.FR.0007
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
01.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayı

            

Tarih

               

Konu

Zorunlu Saklama Süresi Dolan ve İmha Edilmesine Karar Verilen Belgeler

 

 Birimi:

Liste Sıra No

 

Son İşlem Tarihi Veya İşlem Yılı

Sayısı veya Dosya Numarası

Gizlilik Derecesi

Konusu

Belgenin Sayfa Sayısı veya Dosya ve Klasörün Adedi

Belge, Dosya, Klasör Cinsi

    

            

 

    

            

            

            

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

            

           

           

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

           

           

           

    

           

 

    

           

           

           

…/…/20… tarih ve ….. sayılı tutanak toplam …………………………… kalem evrak imha edilmiştir.

 

Komisyon Başkan

                        

 

Üye

                        

Üye

                        

Üye

                        

Üye