Döküman No
RTEÜ.FR. 0074
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Başvuranın Unvanı, Adı ve Soyadı:                 

Fakülte/Müdürlük: ………………………….. Fakültesi/Müdürlüğü

Bölümü:                  

Tel:                  

E-Posta:             

Katılacağı bilimsel etkinliğin türü:                

Katılacağı bilimsel etkinliğin adı ve yeri:                  

Etkinlik Başlama Tarihi:                                  

Etkinlik Bitiş Tarihi:              

Görevlendirme Başlama Tarihi:                 

Görevlendirme Bitiş Tarihi:                

 

Bildirinin Adı :              

Yazar (lar):         

Bildirinin Sunuş Şekli:                    Poster         Sözlü           Çağrılı 

Görevlendirme Şekli:

 Gündelikli

 Gündeliksiz

 Yolluklu

 Yolluksuz

 

Seyahatin Ne Şekilde Yapılacağı

 Uçak

 Otobüs

 Diğer

Yapılacak Giderlerin Kaynağı

 Fakülte

 Diğer

 

Daha önce böyle bir etkinlikten faydalanıldı mı? :                            

 

Evet ise tarihi :               

Yurt İçi

Evet                    Hayır 

Yurt Dışı

 Evet                             Hayır 

         

 

Açıklama:                    

 

Sunacak Yazar

RTEÜ mensubu yazarların onayı

Adı ve Soyadı:        

Adı ve Soyadı:                                                           Adı ve Soyadı:        

İmza :   

İmza:                                                                        İmza:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltilme Kriterleri Kapsamında Son İki Yıl İçinde Akademik Yayınlardan Edinilen Puan: 

 

Adet

Puan

SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yapılan yayınlar

              

          

 

 

Tarih : ……/……/20……

 

* Katılım ücreti  RTEÜ Geliştirme Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Ücret talebinde bulunacak öğretim elemanları etkinlikten sonra Bölüm Başkanlığına ayrıca başvuru yapacaktır.

* Bu forma ek olarak,

1. Bildiri özeti

2. Bildirinin kabul edildiğini gösteren belge (sözlü, poster, kısa sunum veya hangi formatta kabul edildiği mutlaka belirtilmiş olmalıdır).

3. Etkinliği duyuran belgeler veya web sayfasından alınmış olan etkinliği tanıtıcı belgeler.

4. Etkinliğin Bilimsel Programı