Doküman No
RTEÜ.FR. 0074
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Başvuranın Unvanı, Adı ve Soyadı:                 

Fakülte/Müdürlük: ………………………….. Fakültesi/Müdürlüğü

Bölümü:                  

Tel:                  

E-Posta:             

Katılacağı bilimsel etkinliğin türü:                

Katılacağı bilimsel etkinliğin adı ve yeri:                  

Etkinlik Başlama Tarihi:                                  

Etkinlik Bitiş Tarihi:              

Görevlendirme Başlama Tarihi:                 

Görevlendirme Bitiş Tarihi:                

 

Bildirinin Adı:                         

Yazar(lar):              

Bildirinin Sunuş Şekli

Poster

Sözlü

Çağrılı

Görevlendirme Şekli

Gündelikli

Gündeliksiz

Yolluklu

Yolluksuz

Seyahatin Ne Şekilde Yapılacağı

Uçak

Otobüs

Diğer

Yapılacak Giderlerin Kaynağı

Fakülte

Diğer

Daha Önce Böyle Bir Etkinlikten Faydalanıldı mı?

Yurt içi

Evet                    Hayır 

Yurt Dışı

Evet                  Hayır

Evet İse Tarihi

              

Açıklama:                        

 

Sunacak Yazar

RTEÜ mensubu yazarların onayı

Adı ve Soyadı:        

Adı ve Soyadı:                                                           Adı ve Soyadı:        

İmza :   

İmza:                                                                        İmza:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltilme Kriterleri Kapsamında Son İki Yıl İçinde Akademik Yayınlardan Edinilen Puan: 

 

Adet

Puan

SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yapılan yayınlar

              

          

 

 

Tarih : ……/……/20……

* Katılım ücreti  RTEÜ Geliştirme Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Ücret talebinde bulunacak öğretim elemanları etkinlikten sonra Bölüm Başkanlığına ayrıca başvuru yapacaktır.

* Bu forma ek olarak,

1. Bildiri özeti

2. Bildirinin kabul edildiğini gösteren belge (sözlü, poster, kısa sunum veya hangi formatta kabul edildiği mutlaka belirtilmiş olmalıdır).

3. Etkinliği duyuran belgeler veya web sayfasından alınmış olan etkinliği tanıtıcı belgeler.

4. Etkinliğin Bilimsel Programı