Döküman No
RTEÜ.FR. 0107
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
26.07.2021
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

...................................... DEKANLIĞI / MÜDÜRLÜĞÜ

……………………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

 

 

                  Lisansüstü eğitim kapsamında akademik çalışmalar yapmak üzere 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca …./…./20…..-…./.…/20….. tarihleri arasında …... gün süreyle yolluksuz ve yevmiyesiz olarak ………………………………Üniversitesi ………………………….Enstitüsünde görevlendirilmem hususunda gereğini arz ederim.                                                                    

 

..../...../20.....

Unvan / Adı / Soyadı

 

İmza

Ek:

  1. Öğrenci Belgesi
  2.