Doküman No
RTEÜ.FR. 0107
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
06.02.2023
Revizyon No
5
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

 

                   Lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora) kapsamında akademik çalışmalar yapmak üzere 2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca …./…./20…..-…./.…/20….. tarihleri arasında …... gün süreyle yolluksuz ve yevmiyesiz olarak ……………………………… Üniversitesi …………………………. Enstitüsünde görevlendirilmem hususunda gereğini arz ederim.    

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                        ..../..../20....

Unvan/Ad/Soyad

 

Ek:

  1. Öğrenci Belgesi

  2. Ders Dönemi İçin Akademik Takvim, Tez Dönemi İçin Çalışma Programı