Doküman No
RTEÜ.FR. 0103
Yayın Tarihi
11.03.2020
Revizyon Tarihi
13.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ YETKİ TALEP ÇİZELGESİ

Birim Adı

            

Verilen Yetki

Unvanı / Adı Soyadı

Birim Amiri Olarak Yetki Verilecek Kişinin

             

Birim Kalite Temsilcisi Olarak Yetki Verilecek Kişinin

           

İptal Edilen Yetki

Unvanı / Adı Soyadı

Birim Amiri Olarak Yetkisi İptal Edilecek Kişinin

           

Birim Kalite Temsilcisi Olarak Yetkisi İptal Edilecek Kişinin

             

Birim Amirinin

Unvanı / Adı Soyadı

İmza

Birim Amirinin Paydaş Geri Bildirim Modülüne İlişkin Sorumlulukları:

Birim amiri, Kalite Koordinatörlüğü tarafından birime yönlendirilen dilek, görüş, şikâyet ve memnuniyet taleplerini değerlendirmek, talep birimi ilgilendirmiyorsa Kalite Koordinatörlüğüne iade etmek, birimi ilgilendiriyor ancak talep hakkında herhangi bir işlem yapmak gerekmiyor ise gerekçesini belirterek talebi sonlandırmak,  birimi ilgilendiriyor ve işlem yapılması gerekiyor ise Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (sistem üzerinden uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet formunu kullanarak) açmak, uygunsuzluğun giderilmesi için yapılacak faaliyet adımlarını ve termin tarihlerini belirlemek, faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için personel/personellerin faaliyet atamasını yapmak ve faaliyet tamamlandıktan sonra yeterliliğini kontrol ederek onay işlemini yapmakla sorumludur.

Birden fazla birimin ortak sorumlu olduğu durumlarda Kalite Koordinatörlüğü tarafından açılan Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler ile ilgili yukarıda belirtilen sorumluluklar geçerlidir.

Birim amiri görevi için birim amiri dışında birim bünyesinde farklı bir personel görevlendirebilir.

 

Birim Kalite Temsilcisinin Paydaş Geri Bildirim Modülüne İlişkin Sorumlulukları:

Yapılan geri bildirimlerin ve açılan Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet formlarının takibini sağlamakla ve ilgili faaliyetler tamamlandığında faaliyetlerin yeterliliğini kontrolünü sağlamakla sorumludur.