Döküman No
RTEÜ.FR.0055
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……/…../20...

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

 

Üniversitemizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım …………………… tarihi itibariyle istifa etmek/emekli olmak istiyorum.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                 

 

Adres:               

Ad Soyad:

                   

Unvan:

                     

Sicil No:

                              

Görev yapılan birim:

                

Telefon No:                    

İmza: