Döküman No
RTEÜ.FR.0055
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……/…../20

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

Üniversitemizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım …………………… tarihi itibariyle istifa etmek/emekli olmak istiyorum.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Adres:

Ad Soyad:

 

Unvan:

 

Sicil No:

 

Görev yapılan birim:

 

Telefon No:

İmza: