Doküman No
RTEÜ.FR.0055
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……/…../20..

 

 

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………….

 

 

 

Üniversitemizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım …………… tarihi itibarıyla/onay tarihi itibarıyla istifa etmek istiyorum.

 

 Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                  

 

Adres:             

Ad Soyad:

             

Unvan:

             

Sicil No:

             

Görev yapılan birim:

             

Telefon No:             

İmza: