Doküman No
RTEÜ.FR.0058
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

YER/BİRİM :                                                                                                           TARİH :     /     /20  

Rapor Sayısı :           

 

 

EVET

HAYIR

1

Yemekhaneye aylık yemek listesi asılmış mı?

2

Mutfakta gelen yemekler taşıma şartlarına uygun araç ve yemek kaplarında getiriliyor mu?

3

Yemek salonu temiz ve düzenli mi?

4

Yemekhanelerdeki masa ve sandalyeler temiz mi?

5

Masalara sürahi konulmuş mu?

6

Servis tezgâhında poşetli kürdan, ıslak mendil, var mı?

7

Limon suyu, zeytinyağı, sirke servis tezgâhında mevcut mu?

8

Kepek ekmek miktarı yeterli mi?

9

Masalarda yeterince dispanser peçete var mı?

10

Servis tepsileri için servis kâğıdı mevcut mu?

11

Kişi başı en az 100 gr olacak şekilde poşetli ekmek servis ediliyor mu?

12

Yemek servisinde kullanılan tepsi, tabak, çatal, kaşık ve bıçaklar temiz mi?

13

Çatal, kaşık, bıçak kâğıtla giydirilmiş mi?

14

Denetimlerde kullanılmak üzere kalibre edilmiş çalışır durumda hassas terazi mevcut mu?

15

Servis süreci boyunca kaliteli ve düzgün bir hizmet sunuluyor mu?

16

Şartnamede belirtilen asgari sayıda personel çalıştırılıyor mu?

17

Personeller yemek servis süresi boyunca yapması gerekli işleri yerine getiriyor mu?

18

İdare tarafından belirlenen aylık yemek menüsüne uyulmuş mu?

19

Getirilen yemek öğrenci ve personel için yeterli mi?

20

Yemekler şartnamede belirtilen gramajlara uygun mu?

21

Mevcut çatal, kaşık, tabak, tepsi sayısı yeterli mi?

22

Çalışan personelin temizliği yeterli mi?

23

Personel bone, eldiven, ağız maskesi kullanıyor mu?

24

Personel kıyafeti temiz, düzgün ve ütülü mü?

25

Personel yaka kartı takmış mı?

26

Yemekler zamanında gelmiş ve servise başlanmış mı? (öğle 11.30-13.30, akşam 16.30-18.30)

27

Servis edilen yemeğin kalitesi, lezzeti yeterli mi?

28

Bulaşık yıkanıyorsa, yıkama yeri uygun, temiz mi?

29

Bulaşıklar uygun şartlarda, temiz yıkanmış mı?

30

Diğer Tespitler / Öneriler:

 

 

KONTROL TEŞKİLATI

BAŞKAN                                         ÜYE                                       ÜYE