Döküman No
RTEÜ.FR.0059
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

Kantinin Bulunduğu Kurum

:

 

İşletmecinin Adı – Soyadı / Unvanı

:

 

Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihleri

:

 

 

 

 

 

 

 

Denetim Tarihi – Saati

:

……………………………………..........……….……………………………………………………...…………………

Rapor Sayısı

:

……………………………………..........……….……………………………………………………...…………………

 

                    I – Genel Bilgi Durumu

 

01. Kantin işletmecisinin ve ya vekilinin işbaşında olup olmadığı:………………………………………..

02.Satışa sunulan ürünlerin fiyat listelerinin kurum yönetimince onaylı olup olmadığı :………………….

03 Fiyatları kurum yönetimince belirlenen ürünlerin fiyatlarına uyulup uyulmadığı :…………………….

04. . Bu fiyat listesinin alıcılar tarafından görülebilecek yerde asılı olup olmadığı :………………………………………….

05 Çalıştırılan personelin isim listesi :

 

 

                    II – Genel Kurallar 

                    A) Sağlık Ve Temizlik Durumu

01. Fizikî koşullarının durumu;

        (   ) Yeterli                                    (   ) Yeterli Değil

02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri malzeme ile kaplı olması;

        (   ) Kaplı                                      (   ) Kaplı Değil

03. Sürekli olarak sağlıklı ve temiz su bulunması;

        (   ) Var                                         (   ) Yok

04. Bulaşık yıkama için evye ve lavabonun olması;

        (   ) Var                                         (   ) Yok

05. Tezgâh, evye ve lavabonun bulunduğu duvarın uygun yüksekliğine kadar fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olması;

        (   ) Kaplı                                      (   ) Kaplı Değil

06. Zeminin temizliği;

        (   ) Temiz                                         (   ) Temiz değil

07. Ambalajlı satılan yiyeceklerde fiyat etiketi;

        (   ) Var                                         (   ) Yok

08. Çöp ve atıkların konulacağı yeterli sayıda, büyüklükte ağzı kapalı yıkanabilir çöp kutularının bulundurulması ve çöp kutusuna çöp torbası geçirilmesi;

        (   ) Var                                         (   ) Yok

09. Kantinde sinek ve böcek gibi haşerelere karşı önlem alınma durumu;

        (   ) Yeterli                                    (   ) Yeterli Değil

10. Kullanılan ve satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından izinli / ruhsatlı olması;

        (   ) Ruhsatlı                                  (   ) Ruhsatlı Değil

11. Temizlik amacıyla kullanılan ve satışa sunulan deterjan ve dezenfektan gibi maddelerin ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığından izinli/ruhsatlı olması;

        (   ) Ruhsatlı                                  (   ) Ruhsatlı Değil

12. Kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, şişkinleşmiş, kurtlu ve küflü gıda maddelerinin tüketime sunulup/sunulmadığı;

        (   ) Sunulmuyor                           (   ) Sunuluyor

13. Ambalajsız satışa sunulan gıda maddelerinin açıkta satışının yapılmaması; ambalajlı gıda maddesinin ambalajının yırtılmış, kırılmış, paslanmış olmaması durumu;

        (   ) Sunulmuyor                           (   ) Sunuluyor

14. Ambalajsız yiyeceklerin satışında özel ambalaj kâğıtları dışında gelişigüzel, gazete ve uygun olmayan kâğıtların kullanılma durumu;

        (   ) Uygun                                    (   ) Uygun Değil    

 

15. El ile temas etme zorunluluğu olan gıda maddelerinin satış ve servisinin uygun malzeme ve alet / donanım ile yapılması;

        (   ) Yapılıyor                               (   ) Yapılmıyor

16.  Gıda maddeleri ile toksin madde ve temizlik malzemelerinin aynı yerde bulundurulmaması;

        (   ) Bulunduruluyor                     (   ) Bulundurulmuyor

17. Çalıştırılan personelin maaşının ve sigortasının banka üzerinden düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığı durumu?

      (   ) Yatırılıyor                             (   ) Yatırılmıyor

18. Tost makinesi, bıçak, alet ve donanım gibi malzemelerin gıda maddesi ile korozyona uğrayan materyallerden yapılmış olmaması, sağlam ve sıhhi (hijyenik) olması;

        (   ) Uygun                                    (   ) Uygun Değil

19. Soğuk ortamda bekletilmesi gereken gıda maddelerinin uygun koşullarda saklanıp satılması;

        (   ) Uygun                                    (   ) Uygun Değil

20. Gıda maddesinin etiketi üzerinde belirtilen son kullanma tarihinin geçmiş olmaması;

        (   ) Geçmiş                                   (   ) Geçmemiş

21. Yiyecek kesiminde kullanılan bıçak ve kesici aletler kapalı bir kapta tutulmalı; temiz, bakımlı olmalı;

        (   ) Temiz-Bakımlı                       (   ) Temiz-Bakımsız

22. İlk yardım malzemelerinin bulundurulup / bulundurulmama durumu;

        (   ) Var                                         (   ) Yok

23. Kantinin her gün muntazam olarak genel temizliği yapılmalı, genel temizlik durumu;

        (   ) Temiz                                     (   ) Temiz Değil

24.  Tezgâhların temizliğinde kullanılan toz bezleri temiz olmalı, durumu;

        (   ) Temiz                                     (   ) Temiz Değil

25.  Kantinde ambalajsız yiyecek varsa, saklanma durumu;

        (   ) Kapalı Olarak Saklanıyor       (   ) Kapalı Olarak Saklanmıyor

26. Yiyecekler ve diğer satılan malzemeler yerden yüksek raflarda ve cinslerine göre birbirlerine zarar vermeyecek şekilde sınıflanmış mı?

        (   ) Evet                                        (   ) Hayır

27. Kiracıya idareye ait demirbaş malzeme verilmiş mi? Verilmiş ise malzemenin durumu?...............

28. Boya, badana ve ya tadilata ihtiyaç duyuluyor mu? …………………………………………..

                    B) Çalışanların Sağlık Ve Temizlik Durumları

01. Kantinde çalışan personelin Hijyen Sertifikaları var mı?;

        (   )  Var                                         (   )  Yok

02. Personelin tırnakları kısa kesilmeli; eller temiz tutulmalı. İltihaplı yara olmamalı. Kesiklere yara bandı yapıştırılmalı; el ve tırnaklarının durumu;

        (   )  Temiz                                    (   )  Temiz Değil

03. Çalışan personelin temiz ve tek tip iş kıyafeti giymesi ve yaka kartı takması durumu;

        (   )  Var                                         (   )  Yok

04. Çalışanların bir eğitim kurumunda çalışabilecek niteliklere sahip olup / olmadığı;

        (   )  Uygun Nitelikli                     (   )  Uygun Değil                     

05. Çalışanların görev mahallinde sigara içip / içmediği;

        (   )  Sigara İçilmiyor                    (   )  Sigara İçiliyor                      

06. Çalışanların, kişisel sağlığa uygunluk (hijyen) kurallarına uymasının sağlanması;

        (   )  Uyuluyor                               (   )  Uyulmuyor

 

Birim İşletme ve Denetim Kurulu;

 

      Başkan                               Üye                                Üye