Döküman No
RTEÜ.FR.0004
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Uygunsuzluğun Tespit Edildiği Tarih

…..…/………/20…......

Talep Numarası

 

 

Bu bölüm uygunsuzluğu tespit eden Birim tarafından doldurulacaktır.

Uygunsuzluğun Kaynağı:

 


 İç Denetim                       İzleme                        İç/Dış Müşteri Şikayeti         

 

Çalışan Önerisi                  Anket                      Diğer               ….......................................................

Uygunsuzluğun Tanımı:

 

Uygunsuzluğu Tespit Eden:

(Adı Soyadı, Unvanı, İmza)

 

Uygunsuzluğun Tespit Edildiği Birim:

 

 

Uygunsuzluk Tespit Edilen Birim Sorumlusunun Uygunsuzluğa İlişkin Görüşü:

(Adı Soyadı/ Unvanı/ İmza/ Tarih)

 

 Birim Kalite Temsilcisinin Uygunsuzluğa İlişkin  Görüşü:

 (Adı Soyadı, Unvanı, İmza, Tarih)

 

Bu bölüm uygunsuzluğun giderilmesinden sorumlu olan Birim tarafından doldurulacaktır.

DF Tarihi

…..…/…..…/20……

DF No

 

Yapılacak Faaliyet

 

                           

Faaliyet Adımı:

 

 

 

Faaliyeti Gerçekleştirme Tarihleri:         ..……/…..…./20.….. - …..…/….…./20……

Faaliyet Sorumlusu:

(Adı Soyadı/ Unvanı/ Birimi/ İmza/ Tarih)

 

Düzeltici Faaliyet Sonucunun Yeterliliği

 

YETERLİ

Birim Yöneticisi(İmza/Tarih)

Df Kapatma Onayı

Birim Kalite Temsilcisi

 

 

YETERSİZ

 Birim Yöneticisi(İmza/Tarih)

Yeniden Df Açma Onayı

Birim Kalite Temsilcisi

 

Yetersiz İse;

Bu bölüm ilgili Birim tarafından doldurulacaktır.

Yapılacak Yeni Faaliyet:
Yeni DF No

 

Faaliyetin Sorumlusu

(Adı Soyadı, Unvanı, Birimi, İmza)