Doküman No
RTEÜ.FR.0004
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Uygunsuzluğun Tespit Edildiği Tarih

…..…/………/20…......

Talep Numarası

               

 

Bu bölüm uygunsuzluğu tespit eden Birim tarafından doldurulacaktır.

Uygunsuzluğun Kaynağı:                             

 


 İç Denetim                       İzleme                        İç/Dış Müşteri Şikayeti         

 

Çalışan Önerisi                  Anket                      Diğer               ….......................................................

Uygunsuzluğun Tanımı:         

 

Uygunsuzluğu Tespit Eden:                

(Adı Soyadı, Unvanı, İmza)

                 

Uygunsuzluğun Tespit Edildiği Birim:                  

 

                

Uygunsuzluk Tespit Edilen Birim Sorumlusunun Uygunsuzluğa İlişkin Görüşü:          

(Adı Soyadı/ Unvanı/ İmza/ Tarih)

 

 Birim Kalite Temsilcisinin Uygunsuzluğa İlişkin  Görüşü:                              

 (Adı Soyadı, Unvanı, İmza, Tarih)

 

Bu bölüm uygunsuzluğun giderilmesinden sorumlu olan Birim tarafından doldurulacaktır.

DF Tarihi

…..…/…..…/20……

DF No

                

Yapılacak Faaliyet

                 

                           

Faaliyet Adımı:             

 

 

 

Faaliyeti Gerçekleştirme Tarihleri:         ..……/…..…./20.….. - …..…/….…./20……

Faaliyet Sorumlusu:                     

(Adı Soyadı/ Unvanı/ Birimi/ İmza/ Tarih)

 

Düzeltici Faaliyet Sonucunun Yeterliliği

 

YETERLİ

Birim Yöneticisi(İmza/Tarih)               

Df Kapatma Onayı

Birim Kalite Temsilcisi

              

 

YETERSİZ

 Birim Yöneticisi(İmza/Tarih)           

Yeniden Df Açma Onayı

Birim Kalite Temsilcisi

         

Yetersiz İse;        

Bu bölüm ilgili Birim tarafından doldurulacaktır.

Yapılacak Yeni Faaliyet:                         

Yeni DF No

              

Faaliyetin Sorumlusu

(Adı Soyadı, Unvanı, Birimi, İmza)