Doküman No
RTEÜ.FR. 0093
Yayın Tarihi
06.02.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

………… - ……..…    Eğitim Öğretim Yılı ……………….  dönemine/dönemlerine ait yaptırmış olduğum kayıt dondurma/izin işlemimin iptal edilerek,  öğrenime başlayabilmem için gereğini  arz ederim.                                                          

                                                                                                                    …../…../20…..

 

 

                                                                                                      Öğrenci İmza         

   

Adı-Soyadı

           

Programı

           

Öğrenci No

          

Adresi

          

Cep Tel.

           

e-posta

              

 

 Öğrenime devam edilecek

Yarıyıl

…..…...   -  …….….. Öğretim Yılı

Güz  –  Bahar Yarıyılı