Doküman No
RTEÜ.FR. 0106
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
18.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca .…/…./20…...-.…/…./20……tarihleri arasında almış olduğum görevlendirmemin iptal edilmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

…/…/20…

 

Unvan/İsim/Soyisim

 

Ek:

  1. Onaylı Görevlendirme Formu