Döküman No
RTEÜ.FR. 0106
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………………………… DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………………………… Başkanlığına

 

 

          2547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca .…/…./20…...-.…/…./20……tarihleri arasında almış olduğum görevlendirmemin iptal edilmesini talep ediyorum.

           Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

…/…/20…

 

Unvan / Adı / Soyadı

 

 

 İmza