Doküman No
RTEÜ.FR.0054
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…./20..

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

...................... Dekanlığına / Müdürlüğüne / Başkanlığına

 

 

 

            ..../…/20.. tarihinde eşim doğum yaparak bir adet canlı erkek/kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Bu nedenle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (B) bendi uyarınca …./…./20..- …./…./20.. (… gün) tarihleri arasında babalık izni kullanmayı talep etmekteyim. Konu ile ilgili hastane doğum raporu ekte sunulmuştur.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                 İmza

 

Unvanı Adı-Soyadı

 

EK:

1-Hastane Doğum Raporu ( s.)