Doküman No
RTEÜ.FR.0051
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…./20..

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

............................................ Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına

 

 

 

            ..../…/20..-…/…/20.. (…. gün) tarihleri arasında ….. ilinde geçirmek üzere yıllık izin talep etmekteyim.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

Vekalet Bilgileri

İdari Görevi Var İse Yerine Vekalet Edecek Kişinin Adı Soyadı Unvanı:                     

 

 

 

                                                                                                                 İmza

 

Unvanı Adı-Soyadı