Doküman No
RTEÜ.FR.0053
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…./20..

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

........................... Dekanlığına / Müdürlüğüne / Başkanlığına

 

 

 

            ..../…/20.. tarihinde evlenecek olmam nedeniyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (B) bendi uyarınca …./…./20..- …./…./20.. (7 gün) tarihleri arasında mazeretli izin kullanmayı talep etmekteyim.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                 İmza

 

Unvanı Adı-Soyadı