Doküman No
RTEÜ.FR. 0077
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
18.03.2022
Revizyon No
5
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

 

……………………Bölümü ……………………….. Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapmaktayım. …../……./20….. tarihinde görev sürem dolmaktadır. RTEÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Ek-1’de bulunan bilgi ve belgeleri içeren taşınabilir bellek ekte sunulmuş olup aynı kadroya yeniden atanmayı talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

 

……../…../20….

 

(İmza)

Unvan/Ad/Soyad

 

 

 

 

EK:

  1. Taşınabilir Bellek

(Başvruru sahipleri belleğe, EK-2 Formunu ekleyecek ve forma her bir faaliyetin ismini yazıp puanını beyan edeceklerdir.)