Döküman No
RTEÜ.FR.0056
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Emeklilik Sicil No:             

Görevi:              

Adı Soyadı:              

Ayrılış Maksadı:               

Ayrılış Tarihi:          

Yeni Görevi veya Adresi:               

Sıra
No:

Şubeler

Yapılan teslimatlarla ilgili notlar

İlişiği Yoktur

Adı, Soyadı Tarih

İmza

1

Personel Dairesi
Başkanlığı

 

             

                   

 

2

Kütüphane ve Dök.
Daire Başkanlığı

 

                 

                

 

3

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

             

            

 

4

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

               

               

 

5

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

                  

              

 

6

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

             

             

 

7

BAP Koordinatörlüğü

                

         

 

8

Görev Yaptığı Birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

                 

              

 

 

Sorumlu bulunduğum bütün doküman ve malzemeyi ilgili şahıslara teslim ve borçlarımı tasfiye ettiğimi beyan ederim.

 

 

 

 

Ayrılan Şahsın İmzası

 

................................  kendi ve yukarıda imzaları bulunan makamların beyanına göre ilişiği kesilmiştir.