Doküman No
RTEÜ.FR.0044
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİMİ

                    

A – GÖREVDE YÜKSELME

TEKLİF EDİLEN KADROLAR

SIRA NO

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

B- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

TEKLİF EDİLEN KADROLAR

SIRA NO

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR(Alan Bilgisi vb.