Döküman No
RTEÜ.FR.0044
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TALEP FORMU

BİRİMİ:

A-GÖREVDE YÜKSELME

TEKLİF EDİLEN KADROLAR

SIRA NO

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

TEKLİF EDİLEN KADROLAR

SIRA NO

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR                                            (Alan Bilgisi vb.)