Doküman No
RTEÜ.FR. 0120
Yayın Tarihi
11.02.2021
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

............................... Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………………………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

                        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104/D maddesi uyarınca:

 

Analık iznimin bitim tarihinden itibaren ilk altı aydaki (…./…./20… - …./…./20…tarihleri arasında) 3 saatlik süt  iznimi …..-…… saatleri arasında

 

Analık iznimin bitim tarihinden itibaren ikinci altı aydaki  (…./…./20… - …./…./20… tarihleri arasında) 1,5 saatlik süt iznimi …..-…… saatleri arasında

 

kullanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. …./…./20….

 

 

 

 

 

                                                                                                          İmza

                                                                                                 

Unvanı/Adı/Soyadı