Döküman No
RTEÜ.FR. 0105
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

......................... DEKANLIĞI / MÜDÜRLÜĞÜ

……………………………………………. Bölüm Başkanlığına

 

 

 

…………. Yılı ………….. dönemi doçentlik başvurusunda eser incelemesi sonucunda başarılı oldum. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının “Geçici Doçentlik Belgesi” düzenleyebilmesi için “Hakkımda 7085 sayılı Kanun’un 4.Maddesi Kapsamında Görevden Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarılma Olmadığına” dair belgenin tarafıma verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

…./…./20...

Unvan / Adı / Soyadı

 

İmza