Doküman No
RTEÜ.FR. 0105
Yayın Tarihi
03.07.2020
Revizyon Tarihi
18.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

…………. Yılı ………….. dönemi doçentlik başvurusunda eser incelemesi sonucunda başarılı oldum. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının “Geçici Doçentlik/Doçentlik Belgesi” düzenleyebilmesi için “Hakkımda 7085 sayılı Kanun’un 4.Maddesi Kapsamında Görevden Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarılma Olmadığına” dair belgenin tarafıma verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

…./…./20...

İmza

Unvan/İsim/Soyisim