Doküman No
RTEÜ.FR.0119
Yayın Tarihi
25.11.2020
Revizyon Tarihi
15.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

 

………………..nolu “…...………………………………………………………..” başlıklı ……………………...* projesi kapsamında …./…./20….-…./…./20…. tarihleri arasında…………………………………………………… ** giderleri proje bütçesinden karşılanarak yolluklu (……..….***) ve yevmiyeli görevlendirilmem hususunda   gereğini  arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                            .…/…./20….

 

 

                                                                                                                        Unvan/Ad/Soyad

 

 

 

 

Ek:

1-            

2-          

3-          

 

 

*Projenin TÜBİTAK ya da BAP projesi olduğunu belirtiniz.

**Görevlendirme konusu bilimsel etkinlik ise etkinliğin adı ve yerini belirterek etkinliğe ait belgeleri ekleyiniz; arazi ise sadece il belirtiniz; kurumda görevlendirme ise kurum adı ve il belirtiniz.

** Yolluk istenilen ulaşım türünün hangisi olacağını belirtiniz.(Uçak-Otobüs)