Döküman No
RTEÜ.FR.0119
Yayın Tarihi
25.11.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………….DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ

………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

 

                   ………………..nolu “ …...………………………………………………………..” başlıklı ……………………...* projesi kapsamında …./…./20….-…./…./20…. tarihleri arasında…………………………………………………… ** giderleri proje bütçesinden karşılanarak yolluklu (……..….***) ve yevmiyeli görevlendirilmem hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                            .…/…./20….

 

 

                                                                                                                        Unvan/Ad/Soyad

   

 

 

 

 

 

 

 

 

*Projenin TÜBİTAK ya da BAP projesi olduğunu belirtiniz.

**Görevlendirme konusu bilimsel etkinlik ise etkinliğin adı ve yeri; arazi ise sadece il; kurumda görevlendirme ise kurum adı ve il belirtiniz 

 ** Yolluk istenilen ulaşım türünün hangisi olacağını belirtiniz.(Uçak-Otobüs)