Doküman No
RTEÜ.FR.0063
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
04.05.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

…………………….. Kalite Komisyonu Toplantısı Karar Tutanağı

 

Toplantı / Karar Tarihi

Toplantı Sayısı

Karar Sayısı

                    

                    

                    

 

 

Gündem Maddeleri

                        

                

Gündemin Görüşülmesi

                           

 

Karar No

Karar

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

Katılımcılar

Adı Soyadı

Görevi

İmza

Katıldı / Katılmadı