Doküman No
RTEÜ.FR. 0099
Yayın Tarihi
20.02.2020
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………. Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

…………………………………………….. Bölüm Başkanlığına

 

 

 

 

                   Bölümünüzün …………… kodlu ………………………………………. dersinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan malzemeler listelenmiştir. Proforma fatura/faturalar ekte sunulmuş olup, malzeme/malzemelerin temini hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                                  

 

 

Malzeme Adı

Adet

Tutar(KDV Dâhil)

           

          

              

            

               

          

                

        

           

               

             

                 

                 

              

              

 

Unvan/ Ad/ Soyad

....../...../..........

Ek: Proforma Fatura