Doküman No
RTEÜ.FR. 0116
Yayın Tarihi
06.11.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Araç / Cihaz / Ekipman No

                     

Markası/Modeli

                     

Takip Yılı

                     

Bulunduğu Birim / Bölüm / Yer

                     

 

Bakım Tarihi

Bakımda Yapılan İşlemler

Bakımı Gerçekleştirenin

Adı soyadı

İmza

Bakım Takip Sorumlunun

Adı Soyadı

İmza