Döküman No
RTEÜ.FR. 0083
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………. DEKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

                  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca ……..……………………………..……………………......................... adlı bilimsel etkinliğe sözlü sunum yapmak üzere katıldım. Etkinlik için ödemiş olduğum katılım ücretinin tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                                                    ...…/….../…….

                                                                                                                               Adı-Soyadı

                                                                                                                                                İmza                   

 

Ek:

  1. İlgili kongre/sempozyum için resmi görevlendirme yazısı
  2. Kabul Mektubu
  3. Onaylı Katılım Belgesi*
  4. Uçak ya da otobüs bileti, (Uçakla yapılan seyahatlerde uçak biniş kartları eklenecektir)
  5. Katılım ücretinin ödendiğine dair banka dekontu ya da faturası, (Kongre ücreti olduğuna dair not düşülmesi)*
  6. Kongre/sempozyuma sözlü bildiri ile katılımı gösteren belge.

 

 

Not: Kabul mektubunda “sözlü bildiri” olduğuna dair ifade varsa ayrıca başka bir belge eklenmesine gerek yoktur. Aksi takdirde 6. ek eklenmelidir. (Özet kitapçığın sözlü bildirim kısmı olabilir.

*Onaylı katılım belgesi ve dekont/fatura Türkçe değilse Üniversitemiz Çeviri Ofisi’ne çevirisi yaptırılarak ıslak imzalıları katılım belgelerine eklenmelidir.