Doküman No
TTO.FR. 0003
Yayın Tarihi
11.10.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

  T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü)

 

 

…………………………………………………..” başlıklı buluş başvurusunun aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda yapılmasından dolayı hak sahipliğinin tarafıma serbest buluş olarak verilmesini arz ederim.  .../…/20..

 

 

 

Unvanı   Adı-Soyadı    

                         

İmza    

 

Buluş konusu çalışma alanım dışındadır.

Buluş kurum imkânları ve deneyimleri kullanılarak hazırlanmamıştır.

Buluş çalışmaları mesai saatleri içerisinde yapılmamıştır.

Diğer durumlar (Lütfen belirtiniz).