Doküman No
RTEÜ.FR.0009
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİM ADI                                                  :           

YGG DÖNEMİ                                            :                                           Yılı         

YGG TOPLANTI TARİHİ                        :          

YGG TOPLANTI KATILIMCILARI      :          

 

 

GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

Misyon ve vizyon ifadelerinin güncellik durumu                 

 

 

Kalite politikasının güncellik durumu: ( Birimler Hariç)              

 

 

Stratejik plan ve kalite hedefleri ilerleme raporları       

 

 

İç/dış denetimlerin sonuçları:        

 

 

Öğrenci ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneriler ve şikâyetler:         

 

Uygunsuzluk ve Düzeltici faaliyetlerin durumu:         

 

 

Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri:       

 

 

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler        

 

 

İyileştirme için öneriler:          

 

 

Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri:        

 

 

Toplantı sonucu alınan kararlar, sorumlular ve terminler