Döküman No
RTEÜ.FR.0009
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİM ADI                                                  :

YGG DÖNEMİ                                            :                                   Yılı:

YGG TOPLANTI TARİHİ                        :

YGG TOPLANTI KATILIMCILARI      :

 

 

GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

Misyon ve vizyon ifadelerinin güncellik durumu:

 

 

Kalite politikasının güncellik durumu: ( Birimler Hariç)

 

 

Stratejik plan ve kalite hedefleri ilerleme raporları:

 

 

İç/dış denetimlerin sonuçları:

 

 

Öğrenci ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneriler ve şikâyetler:

 

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu:

 

 

Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri:

 

 

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler:

 

 

İyileştirme için öneriler:

 

 

Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri:

 

 

Toplantı sonucu alınan kararlar, sorumlular ve terminler: