Doküman No
MMF.TL.0001
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.
  2. Mikroskop fişi prize takılır ve açma kapama düğmesi ile cihaz açılır.
  3. En küçük büyütmeli objektif (5x veya 10x) hazır konuma getirilir.
  4. İncelenecek olan örnek lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.
  5. Mikroskoba bağlı bilgisayar açılır ve ilgili program (ZEN) çalıştırılır.
  6. Işık seviyesi ve gerekli büyütme objektifleri programdan seçilir veya el ile ayarlanır.
  7. Floresan özellik kullanılacaksa kullanıcının istediği özellikler programdan seçilir.
  8. Mikroskop ile veya bilgisayar ekranından görüntüleme yapılır, gerekli ise örnek fotoğrafı program aracılığı ile çekilir ve kaydedilir.
  9. Kullanım bitince açma kapama düğmesi ile cihaz kapatılır, bilgisayar kapatılır ve mikroskop fişi prizden çıkarılır.
  10. Mikroskop koruma kılıfı ile mikroskop kapatılır.