Doküman No
MMF.TL.0009
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevriminin çok kapsamlı incelenmesini sağlamaktadır. Kompresör, evaporatör ve kondenser kapasitelerinin belirlenmesi teorik ve gerçek soğutma çevrimlerinin p-h diyagramı karşılaştırılması yapılabilmektedir. Çok amaçlı soğutma eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Elektrik bağlantıları kontrol edilir.
  2. Su bağlantı noktalarını kontrol edin.
  3. Cihazı ısıl etkilere maruz kalmayacak bir yerde çalıştırın. Radyasyon ve taşınım etkilerinden koruyun.
  4. Elektrik aldığınız priz hattının topraklı bir hat olmasına dikkat edin.
  5. Çalışmayı tamamladıktan sonra seti kapatın ve prizden çıkartın.