Doküman No
MMF.TL.0024
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Metalografi numunelerinin iç yapı incelemelerinde zımparalama ve parlatma işlemi öncesi numunelerin kalıplanmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Sıcak bakalite alma cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Numuneyi incelenecek yüzeyi piston yüzeyine karşı gelecek şekilde makine içerisindeki silindirik kalıba yerleştiriniz.
  2. Numuneyi tamamen örtecek kadar bakalit tozunu kalıba dökünüz.
  3. Kalıp kapağı olarak kullanılan somunu sıkıştırınız.
  4. Hidrolik kol vasıtasıyla kalıp basıncını 200 Bar olacak şekilde ayarlayınız.
  5. Makinenin fişini takınız ve makine üzerindeki güç anahtarını “I” konumuna çeviriniz.
  6. Isınan kalıbın sıcaklığının 150οC’ ye ulaşması sonrası 20 dakika bekleyiniz.
  7. Süre bittiğinde makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz.
  8. Soğutma suyu vanasını açınız ve 10 dakika bekleyiniz.
  9. Soğutma süresinin ardından somunu gevşeterek çıkarınız ve numuneyi alınız.
  10. Makinenin fişini çıkarınız.