Doküman No
MMF.TL.0012
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Ortam havasının nemlendirerek soğutulmasını sağlamaktadır. Genellikle sıcak ve kuru hava şartlarında verimli olarak çalışmaktadır. Öğrencilerin evaporatif soğutma sistemini kavramalarına yardımcı olmaktadır. Evaporatif Soğutma deney seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. Cihazın su deposunun yeterli miktarda temiz su ile dolu olduğu kontrol edin.
 2. Su deposundaki su kirliyse değiştirin.
 3. Su deposunda su miktarı az ise yeterince su ilave edin.
 4. Makinenin fişini takınız ve makine üzerindeki ana şalteri “I” konumuna çeviriniz.
 5. Pompa anahtarını “START” konumuna getiriniz.
 6. Pompa Debi ayarını rotametreye bakarak istenilen debiye ayarlayınız.
 7. Pedin yeterli ıslaklığa geldiğinden emin olduktan sonra hava hızını ayarlayınız.
 8. Hava hızını “FAN 1” ve “FAN 2” fan hız kontrol anahtarları üzerinden istenilen değere getiriniz.
 9. Dijital ekran üzerinden cihaza giren ve çıkan havanın bağıl nemi ve sıcaklığı ayrıca giriş ve çıkış suyunun sıcaklığı okuyunuz.
 10. Deney tamamlandığında fan hız kontrol anahtarları “0” konumuna getiriniz
 11. Pompa anahtarı “STOP” konumuna getiriniz.
 12. Ana şalteri “0” konumuna getiriniz.
 13. Makinenin fişini çıkartınız.