Doküman No
MMF.TL.0034
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Üretilen alaşımların iç yapılarının hazırlanması ve incelenmesinde kullanılmaktadır. Zımparalama-parlatma cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Diskin üzerine zımpara kağıdını takınız.
  2. Zımpara kağıdını kasnak ile sabitleyiniz.
  3. Yeşil renkli cihazı başlatma düğmesine basınız.
  4. Diskin dönme hızını istenen devir sayısına göre ayarlayınız.
  5. Zımpara yapılacak numuneyi dönen disk üzerinde tutunuz.
  6. İşlem bittiğinde kırmızı renkli cihazı durdurma tuşuna basarak cihazı kapatınız.