Doküman No
MMF.TL. 0060
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvar kullanımı öncesi Laboratuvar Sorumlusuna bilgi verilmelidir. Laboratuvar Sorumlusu izni olmadan laboratuvara giriş yapılmamalıdır.
 3. Laboratuvarda çalışma sırasında güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli, çalışırken mutlaka önlük ve kapalı ayakkabı giyilmelidir.
 4. Çalışma sırasında kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, maske, koruyucu gözlük vb.) çalışmanın özelliğine göre kullanılmalıdır.
 5. Laboratuvarda kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar ile laboratuvar dışına çıkılmamalıdır.
 6. Laboratuvarda bulunan tüm kimyasal maddeler tehlikeli olabileceğinden ötürü çalışırken ağız yoluyla sıvı çekilmemeli, hiçbir kimyasal madde koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır.
 7. Kimyasal madde içeren tüm kaplar üzerinde mutlaka o kimyasalı tanımlayan özelliklerin ve özellikle tarihin yer aldığı etiketler bulunmalıdır ve kimyasal türüne göre dolaplarda saklanmalıdır. Dolaplarda bulunan tüm kimyasallar kullanıldıktan ağzı kapatılarak aynı yerinde saklanmalıdır.
 8. Bir çözeltiyi almak için kullanılan bir pipet asla başka bir çözelti içine daldırılmamalıdır.
 9. Asit ile suyu karıştırırken asla asidin üstüne su dökülmemeli, asitler suya azar azar ilave edilmelidir.
 10. Deney sonucunda ortaya çıkan kimyasal atıklar lavabolara ve başka yerlere kesinlikle dökülmemelidir. Çıkan atıklar kimyasal ya da tıbbi atık depolarına gönderilmelidir.
 11. Pipet gibi yuvarlanabilecek cam eşyalar laboratuvar tezgâhı üzerine yere düşmelerini önleyecek şekilde konulmalıdır.
 12. Cam eşyaların ani kırılmalarına dikkat etmek gereklidir. Özellikle aşırı kuvvet uygulamamalı ve kesinlikle eldiven giyilmelidir. Sıcak cam malzeme soğuk ortam içerisine veya çalışma tezgahının üzerine konulmamalıdır. Bu cam malzemenin çatlamasına veya kırılmasına neden olabilir. Kullanımdan önce ve sonra cam eşyalar distile su ile mutlaka yıkanmalıdır.
 13. Çalışma öncesi ve sonrası cihazların temizliğine özen gösterilmelidir.
 14. Hassas terazi gibi cihazlar kullanılmadığı zaman mutlaka kapakları kapalı tutulmalı ve üzerinde herhangi bir yük bulunmamalıdır.
 15. Kullanımını bilmediğiniz cihaz ve ekipmanları kullanmayınız. Öncellikle kullanım kılavuzunu okuyunuz veya Laboratuvar Sorumlusundan yardım isteyiniz.
 16. Çalışma bittikten sonra tüm cihazların elektrik bağlantısı kesilerek kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
 17. Laboratuvara kesinlikle yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
 18. Laboratuvar temiz ve düzenli tutulmalıdır