Doküman No
MMF.TL. 0056
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Çalışma kurallarını bilmediğiniz ve müsaade edilemeyen cihazlara/aletlere dokunmayınız.
 3. Çalışırken hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
 4. Cihazları/aletleri kullanan kişinin adı-soyadı, tarih, saat bilgilerini not ediniz.
 5. Laboratuvar önlüğü giyiniz, gereken yerde eldiven, toz maskesi, gözlük ve baret takınız.
 6. Asit gibi aşındırıcı kimyasallar deriye temas ettiği zaman, bol su ile yıkayınız.
 7. Cihazları/aletleri amacı dışında kesinlikle kullanmayınız.
 8. Cihazlar/aletler bozulursa, laboratuvar sorumlusuna haber veriniz.
 9. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi olmadan herhangi malzemeyi dışarı çıkarmayınız.
 10. Taşınabilir cihazları/aletleri tekrar yerine koyunuz.
 11. Laboratuvarın temizliğine özen gösteriniz.
 12. Laboratuvarı en son terk ediyorsanız, gerekli olan cihazları kapatınız ve gereken güvenlik tedbirlerini alarak çıkınız.
 13. Acil bir durumda gerekli tedbirleri alınız.