Doküman No
MMF.TL. 0070
Yayın Tarihi
18.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
5
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden(http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203)incelenmelidir.
 2. Laboratuvarda önlük kullanılmalıdır.
 3. Laboratuvarda yemek ve içmek yasaktır.
 4. Çalışmaya başlamadan önce tülbent bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.
 5. Çalışmaya ara verildiğinde mikroskopların lambası kapatılmalıdır.
 6. Görüntüleme programı kullanılırken ayarlar değiştirilmemelidir.
 7. Mikroskoplar bulunduğu yerden başka bir yere taşınmamalıdır.
 8. Elektrik fişleri kordondan çekilerek pirizden çıkarılmalıdır.
 9. Daha önceden kullanmadığınız cihazları laboratuvar sorumlusuna haber vermeden çalıştırmayınız.
 10. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvar sorumlusuna anında haber verilmelidir.
 11. Laboratuvar sorumlusunun haberi olmadan mikroskobun parçaları sökülmemeli yer değiştirilmemelidir.
 12. Kullanımdan sonra mikroskop koruma kılıfı ile kapatılır.
 13. Laboratuvar sorumlusunun izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.