Doküman No
MMF.TL.0027
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Matkap uçları, tornavidalar, keskiler, oyma bıçakları, torna dişleri gibi aletlerin bilenmesi ve tüm çelik malzemelerin taşlanması için kullanılmaktadır. Taş motoru kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

 1. El taşı kullanacak olan personel bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır. Eğitim almamış personelin el taşı motoru kullanması yasaktır.
 2. El taşı kullanılmadan önce mutlaka göz ile kontrol edilmeli, açma kapama düğmesinin çalışır vaziyette olduğundan emin olunmalıdır. El taşının topraklı prizden alınışından itibaren kordonunda herhangi bir sıyrılma, açılma olmadığı kontrol edilmelidir.
 3. Taşlama motoru kullanılırken tamamen kapalı goggle tipi gözlük veya yüz siperi ve nitril eldiven kullanılmalıdır.
 4. El taşı ile kesme yapılacak ise “kesme taşı”, taşlama, aşındırma yapılacak ise “taşlama taşı” kullanılmalıdır. “Kesme taşı” ile aşındırma, taşlama yapmak, “taşlama taşı” ile kesme yapmak yasaktır.
 5. Taşın çapı ve dönme hızı el motoruna uygun seçilmiş olmalıdır.
 6. Taşı göbeğe bağlanırken, göbek somunu gevşek veya aşırı sıkı olmamalıdır.
 7. Taşın çalışanın üzerine gelen tarafında muhafazası olmalıdır. Muhafazası olmayan ya da çıkartılmış el taşı kullanılmamalıdır.
 8. Taşlanacak ya da kesilecek olan malzeme sabit ve sağlam bir noktaya bağlanmalı, kesme ya da taşlama sırasında kendi kendine hareket etmesi önlenmelidir.
 9. El taşının ataleti nedeni ile durdurma butonuna basıldıktan sonra da taşın yavaşlayarak dönmeye devam etmesi nedeni ile tamamen durmadan masa veya yere konulmamalıdır.
 10. El taşı motorları mümkün olduğunca duvara monte edilmiş olan askılara asılmalıdır.
 11. El taşı motoru belirli periyotlar ile elektrik ve mekaniksel olarak kontrolden geçirilmeli, sağlam olduğuna dair kayıt altına alınmalıdır.
 12. Taş motoru kullanan personel bol elbise, kravat ve zincirli yaka kartı kullanmamalıdır.
 13. Kesme veya taşlama yaparken ortaya çıkan kıvılcım parçacıklarının çevredekilere zarar vermemesi için panel, duvar konulması gibi önlemler alınmalıdır.